Tilmelding til sommertogtet

Om tilmeldingen
Du kan melde dig til sommertogtet ved at udfylde formularen nedenfor.
Se nedenfor om venteliste.

Vi vil gerne, at du tilmelder dig, selvom det ikke er helt sikkert, at du kan tage med.
Det vil bidrage til et godt overblik over, hvor mange der sandsynligvis vil tage med.
Hvis det ikke er sikkert, at du kan deltage, bedes du under kommentarer skrive, hvori usikkerheden består.

Foreløbig og bindende tilmelding
Indtil midten af maj vil alle tilmeldinger blive betragtet som foreløbige.
Alle, der har tilmeldt sig, er ultimo april blevet bedt om at bekræfte deres tilmelding. Når du har bekræftet din tilmelding, vil vi betragte den som sikker og bindende. Vi vil derefter arbejde på bemandingsplaner til bådene for de fire uger. Tilmeldinger efter 2. maj regnes som sikre og bindende tilmeldinger med mindre du har taget forbehold i kommentarfeltet for tilmeldingen.

Venteliste
Det er i år gået meget stærkt med tilmeldingerne og antallet af tilmeldingerne er nu tæt på det antal, der kan sejle i de to gaffelriggere. Tilmeldinger der sendes nu vil derfor i komme på en venteliste.

Vi regner med, at der vil blive plads til en del af dem der kommer på ventelisten og vil også undersøge hvorledes vi kan øge antallet af pladser til sommertogtet for Sundets medlemmer. Tøv derfor ikke med at melde dig til.

Det var planen, at sætte besætningerne til bådene i juni og bede om bindende tilsagn i slutningen af maj. Det er rykket frem, sådan at alle på ventelisten tidligere kan få besked om der er plads til dem på togtet. Hvis der tidligere er en afklaring, vil der komme besked ud herom.

Ugemarkering
Du skal angive, hvor mange uger du gerne vi sejle med. Når du har gjort det, skal du angive, hvilke uger du kan sejle med i.
Hvis du f.eks. skal sejle med i én uge, men kan sejle i tre af de fire uge, der sejles, skal du markere et ‘Ja’ ved de tre uger’ hvor du kan sejle. Hvis der så var en af de tre uger du absolut helst vil sejle i, kan du markere det ved et ‘Ja (helst)’.

Deltagerliste på hjemmesiden
Vi vil gerne på hjemmesiden vise hvem, der har meldt sig til, så andre interesserede kan se, hvem de muligvis skal på sommertogt sammen med.
Vi vil derfor gerne, at du nedenfor bekræfter, at det er ok at vise dit navn i deltagerlisterne. Se nedenfor hvilke oplysninger, der vises.

Ændring af tilmelding
Du kan ændre din tilmelding ved at lave en svarmail fra den bekræftelsesmail, du fik ved din tilmelding. Du må ikke bruge denne formular til ændring af tilmelding. Du kan også blot sende en mail til tilmelding@sommertogt.dk [klik her]
Læs mere om togtet her (klik)


Navn*

Kontaktdata
Email *

E-mail* (gentag)

Adresse (første felt skal udfyldes)


Postnummer og By *

Land

Telefon (mindst* et telefonnummer skal angives - helst mobil)
MobilAnden
MobilAnden

Medlemskab og sejlererfaring
Medlem af Sundet (*)

Medlemsnummer

Sejlererfaring (skriv kort om dine sejlererfaringer)*:

Sejlerstatus*

VHF bevis *
JaNej

Uge ønsker *
Antal uger:
Uge 28: Ja (helst)Ja (muligt)Nej (kan ikke)
Uge 29: Ja (helst)Ja (muligt)Nej (kan ikke)
Uge 30: Ja (helst)Ja (muligt)Nej (kan ikke)
Uge 31: Ja (helst)Ja (muligt)Nej (kan ikke)
Du kan godt angive flere ugenumre end det antal uger du gerne vil sejle

Telt
Jeg vil gerne overnatte i telt og tager telt med:
JaMåskeNej

Kommentarer - spørgsmål - ønsker

Du kan i kommentarfeltet skrive særlige ønsker, som du måske har. Det kan f.eks. være ønsker om, at sejle med nogle bestemte, mad uden kød o.l. Hvis du er medlem af en anden sejlklub, kan du skrive det her.

Må dit navn vises i deltagerlisten på sommertogtets hjemmeside*:
Ja - mit navn må visesNej - mit navn må ikke vises

Hvis du vil sejle med i privat båd skal du udfylde følgende:
Jeg sejler med i privat båd
Jeg sejler med som: SkipperGast
Bådens navn:

Du optages på ventelisten for togtet.
Vi regner med at der bliver plads på togtet til en del af dem, der er på ventelisten.

(*) angiver at feltet skal udfyldes


 

Betingelser


Pris
Det koster 350 pr. uge at deltage. Du vil senere få oplysning om, hvordan beløbet skal betales.
Udgifter under togtet til fælles mad, drikkelse, havnepenge o.l betales af bådens besætning, der deler udgifterne ved ugens slutning. Det beløber sig typisk til 800-1000 kr pr uge.

Oplysninger i deltagerliste på hjemmesiden
Hvis du bekræfter, at det er ok, at dit navn vises på hjemmesiden, vi det indgå i de alment tilgængelige deltagerlister på hjemmesiden.
De vil indeholde dit navn sammen med deltagelsesuge og nogle sejleroplysninger (sejlerstatus, VHF bevis, deltagelse i privat båd og bådens navn).
Alle kontaktdata (adresse, telefon og email) vil ikke blive bragt på de alment tilgængelige deltagerlister.
Hvis du markerer nej, vil dit navn ikke være synligt på de alment tilgængelige deltagerlister.